[mod_python] Re: Mod_python Digest, Vol 25, Issue 19 - MySQL issues.

azurIt azurit at pobox.sk
Sat Apr 16 17:21:32 EDT 2005


> Current stable is 4.1.10a. MySQLdb works well with this 1.2.0 is 
the 
> best. But if you need it on windows use the 1.0.0 binary and then 
patch 
> the times.py file.

i was talking about latest 4.0.x version, not 4.1.x, and both of them 
are stable :) and as i said, MySQL-python will not compile with older 
4.0.x versions of MySQL.

azurIt

_______________________________________________________________________
Časopisy prinášajúce aktuálne informácie z oblasti daní, účtovníctva,
miezd, personalistiky, odmeňovania vo forme odborných článkov, komentárov
a praktických príkladov.
Nájdete na stránke http://www.epi.sk/pp.htm
More information about the Mod_python mailing list