Θέμα: Re: [mod_python] Http Response None - Page renders as Text

Thimios Katsoulis thkatsou at yahoo.gr
Sat Oct 28 14:14:20 EDT 2006


--- Graham Dumpleton <grahamd at dscpl.com.au> έγραψε:

> Try not setting a content length. You might be
> getting the content
> length wrong and screwing up any HTTP 1.1 pipelining
> of requests.
> Ie., overlength data from a prior request is coming
> through as start
> of subsequent request.
> 
> Graham

If I do that I have the situation with chunked
responses etc.
Anyway I Have tried that but did not make any good.

One other thing I noticed is , if I try to append
something more to the data string for example :

data=str(data)
data += '<br/>something<br/>'

the string appended will appear after None :

None<br/>something<br/>HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 28 Oct 2006 10:13:32 GMT
Server: Apache/2.0.55 (Ubuntu) mod_python/3.1.4

....

Anyway this problem is really strange it happens only
from a client pc and this is my main home server .

I  tried to use a proxy for firefox and the problem
disappeared
(the proxy is on the same machine that the problem
occurs) .
Anyway I 'll by bypass it for the time since I dont
notice this behavior in any other lan pc.
	

	
		
___________________________________________________________ 
Χρησιμοποιείτε Yahoo!; 
Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύματα (spam); Το Yahoo! Mail 
διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών 
μηνυμάτων http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr More information about the Mod_python mailing list